Are my information safe with BoligPortal?

When you use BoligPortal, we protect your personal information.

  • Other users do not see your email address
  • Your password is encrypted. That means that no one else – including BoligPortal employees – can see your password
  • Alle online betalinger til BoligPortal foretages krypteret, enten med kreditkort via vores eksterne partner, Quickpay, via din Mobilepay app eller via Apples App Store. Dine betalingsoplysninger behandles fortroligt af vores leverandører. Vi, hos BoligPortal, gemmer ikke kortnummer, kontrolcifre eller andre oplysninger fra dit betalingskort.
  • All online payments for BoligPortal are encrypted, whether you use your credit card, your Mobilepay app or Apple App Store. Your payment informationn is kept confidentially by our partners. At BoligPortal, we do not see or store your credit card number, cvv or similar information.