Lejer var ikke tilstede ved flyttesynet - hvad gør jeg?

Vi anbefaler altid, at du og lejer foretager ind- og fraflytningssyn sammen eller med repræsentation af en fuldmagtshaver. Er dette ikke muligt, kan du ved udfyldelse af synet under Lejeroplysninger vælge Nej, ikke tilstede.

mceclip0.png

 

Hvis lejer repræsenteres af en fuldmagtshaver, klikker du blot på dette felt, og indtaster kontaktinformationer på fuldmagtshaveren. Herefter kan du tilføje et billede af fuldmagten. Når flyttesynet er færdiggjort, vil fuldmagtshaver få tilsendt flyttesynet på SMS og mail, hvorefter vedkommende bekræfter modtagelsen ved at underskrive på samme måde som lejer.

mceclip1.png

*Hvis lejer ikke er til stede ved synet, og der ikke sendes en repræsentant, vil lejer modtage en mail/SMS med information om, at lejer hurtigst muligt skal bekræfte over for dig, at vedkommende har modtaget flytterapporten. 

Relaterede atikler: