Hvordan modtager og opretter lejer fejl og mangler?

Når du har valgt at indhente fejl og mangler fra lejer i indflytningsrapporten, modtager lejer en mail og en SMS med et link til at indberette fejl og mangler på indflytningstidspunktet. 

*Vælger du ikke BoligPortals funktion, skal du selv aftale med lejer, hvordan indrapporteringen kan foregå. 

Via linket kan lejer angive de enkelte fejl og mangler i lejemålet. Indrapporteringen fungerer på samme måde som ved fejlrapportering i flyttesynet. 

Hver gang lejer indrapporterer en fejl eller mangel, modtager vedkommende en kvittering på mail på, at manglen er oprettet i rapporten.

Når fejl og mangel-perioden er udløbet, modtager lejer en samlet mangelliste på mail. Du vil som udlejer også modtage en mail om, at perioden nu er afsluttet.

*Du kan som udlejer løbende følge med i lejers oprettelse af fejl og mangler på det enkelte lejemåls indflytningssyn under 14 dages fejl og mangler.

 

Relaterede artikler: