Hvordan regulerer jeg huslejen?

Hvis der fremadrettet sker permanente ændringer i din lejers husleje, f.eks. hvis huslejen eller aconto stiger, så kan du som udlejer regulere den automatiske huslejeopkrævning under Husleje på det enkelte lejeforhold.

1. Klik på Regulér husleje

mceclip0.png

2. Foretag de ønskede ændringer i beløbene eller tilføj nye, hvis der er tale om tilføjelser til huslejen (f.eks. leje af kælderrum). Derudover skal du vælge datoen for, hvornår ændringerne i huslejen træder i kraft.

I dette eksempel stiger huslejen med 500 kr. det vil sige, der indtastes 8000 kr. under feltet Husleje, og datoen for, hvornår reguleringen skal træde i kraft, er sat til 1. september 2022.  

mceclip1.png

3. Klik herefter på Regulér husleje, for at tilføje de valgte reguleringer. 

Det vil nu fremgå både øverst i en bjælke, der informerer, at der foretages en huslejeregulering. Her vil det være muligt at klikke på Se detaljer, og se flere detaljer om huslejereguleringen. Derudover vil der under Betalingsoversigt stå Lejeregulering ud fra den måned, reguleringen træder i kraft (som i dette eksempel er 1. september 2022). Alle huslejeopkrævninger efter september vil derfor fremgå med den nye husleje. 

mceclip2.png

Der vil således fremadrettet automatisk blive opkrævet den nye husleje, så snart reguleringen er trådt i kraft. 

*Husk altid at informere lejer om huslejeregulering jf. lejeloven. Dette sker ikke automatisk via BoligPortal.