Hvorfor vises underskriften ikke under §12?

Da det ikke er tilladt at ændre i udseendet i A10-lejekontrakten, herunder størrelsen på underskrifter, tilføjes både din og lejers underskrift på første side af den færdige kontrakt samt på allersidste side i pdf'en. Her vises både jeres navne, samt et unik ID, som bliver genereret ved digital underskrift, der er beviset for, hvilke dokumenter, der er underskrevet. Dette lever fuldt op til de lovmæssige krav. Lejekontrakten får derudover et stempel, der viser, at den er underskrevet med digital signatur. 

mceclip0.png