Hvorfor skal jeg lave en flytterapport?

Der skal laves en flytterapport, når der foretages flyttesyn – både ved indflytning og udflytning. Laver du ikke en indflytningsrapport, mister du retten til at påberåbe fejl og mangler for lejers regning, når lejer fraflytter lejemålet. 

Når lejer fraflytter lejemålet foretages et fraflytningssyn, hvor der udfyldes en fraflytningsrapport tilsvarende indflytningsrapporten. Således sammenlignes ind- og fraflytningsrapport og giver et overblik over, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, inden næste lejer flytter ind.

Den digitale flytterapport sikrer dig, at rapporterne opbevares sikkert og digitalt, så du ikke mister dem og undgår misforståelser ved fraflytning. Ligeledes overføres indflytningsrapporten automatisk til fraflytningsrapporten, så det hurtigt kan ses, hvor lejemålets stand er forværret.