Er det ulovligt at diskriminere ved udlejning?

Køb og etnicitet er lovmæssigt beskyttet imod diskrimination på lejeboligmarkedet. 

Som udlejer må du derfor ikke til- eller fravælge en lejer alene på baggrund af nationalitet eller køn. Derfor er det heller ikke tilladt at skrive i din annoncetekst, at du ønsker eller ikke ønsker et bestemt køn eller en bestemt nationalitet. 

Dog gælder andre regler, hvis lejemålet er en del af dit private hjem - som hvis du f.eks. udlejer et værelser. I disse tilfælde står det dig frit for, om du foretrækker en mandlig eller kvindelig lejer, ligesom du må specificere det i annonceteksten. Det er fortsat ikke tilladt at fravælge ud fra etnicitet.