Hvem skal vedligeholde boligen?

Det er din lejers pligt at passe på lejemålet ved at holde det rent og ordentligt. Lejeren er også forpligtet til at gøre dig opmærksom på eventuelle skader og defekt inventar.

I lejekontrakten er det oplyst, om det er dig eller din lejer der er ansvarlig for eventuelle reparationer af lejemålet.