Hvordan opsiger jeg min lejer?

Hvis lejeaftalen er ubegrænset, kan du kun opsige din lejer, hvis lejeren misligholder lejekontrakten. Det kan eksempelvis være, hvis lejeren ikke betaler husleje.

Lejeren har mulighed for at opsige lejeaftalen. Længden på lejerens opsigelsesvarsel fremgår af lejekontrakten og er ofte mellem 1 og 3 måneder.

Ved fremleje og tidsbegrænset leje er lejeaftalen uopsigelig i den aftalte lejeperiode. Aftalen ophører dog automatisk, når lejeperioden slutter.