Hvordan opsiger jeg min lejer?

Der gælder forskellige regler for opsigelse alt efter hvor lang lejeaftalen er. 

Hvis lejeaftalen er ubegrænset, kan du kun opsige din lejer, hvis lejeren misligholder lejekontrakten. Det kan eksempelvis være, hvis lejeren ikke betaler husleje. 


Lejeren har mulighed for at opsige lejeaftalen. Længden på lejerens opsigelsesvarsel fremgår af lejekontrakten og er ofte mellem 1 og 3 måneder.

Ved fremleje og tidsbegrænset leje er lejeaftalen uopsigelig i den aftalte lejeperiode. Aftalen ophører automatisk, når lejeperioden slutter.

 

Bemærk, at BoligPortal ikke kan vejlede i eventuelle sager om ulovlig opsigelse mm. Her henviser vi til, at du kontakter en advokat.