Hvordan vælger jeg den rette lejeperiode?

Som udgangspunkt lejer man altid en bolig ubegrænset. Undtagelser kan være, hvis du som udlejer laver en tidsbegrænset kontrakt, eller hvis boligen bliver fremlejet. 

  • Ubegrænset: udlejeren kan ikke opsige lejeren, medmindre lejeren misligholder lejeaftalen.
  • Tidsbegrænset: lejeperioden er aftalt til at være en begrænset periode. Lejeaftalen slutter automatisk ved lejeperiodens udløb. Hvis der ikke står noget om opsigelse i lejekontrakten, kan hverken lejer eller udlejer opsige lejeaftalen. Den tidbegrænsede lejeperiode skal begrundes i lejekontrakten.
  • Fremleje: den nuværende lejer videreudlejer dele af eller hele sin lejebolig i en tidsbegrænset periode.