Hvad må jeg tage i husleje?

Normalt bestemmer man huslejen ud fra lejemålets værdi, som igen er bestemt af beliggenhed, boligtype, størrelse, udstyr og stand.

Nogle gange afhænger huslejen af, om lejemålet er en del af et større lejlighedskompleks, og om det ligger i en huslejereguleret kommune. 

Du kan hæve huslejen, hvis den er for lav i forhold til lejemålets værdi, hvis du laver forbedringer på lejemålet eller ved øgede skatter og afgifter. Du skal dog varsle lejeren om en eventuel huslejestigning.

Hvis du er interesseret i en rapport over huslejeniveauet i et bestemt område, så kontakt os på info@boligportal.dk.