Hvad skal lejekontrakten indeholde?

Lejekontrakten er et vigtigt dokument, som sikrer dine og lejers rettigheder. Lejekontrakten beskriver jeres forpligtelser overfor hinanden.

En standard lejekontrakt indeholder:

  • Lejers og udlejers navn og adresse
  • Lejemålets adresse, størrelse, inventar, stand og brugsret
  • Oplysninger om lejeforholdet: overtagelsesdato, evt. ophørsdato, husleje, depositum, forudbetalt husleje, betalingsforhold og forbrugsudgifter
  • Regler for vedligehold, istandsættelse ved fraflytning, husdyr og husorden

Du kan finde mere information eller prøve vores  'Gratis Digitale Lejekontrakt' her, hvor du kan indtaste, gemme og redigere dine lejekontrakter. 

*Bemærk, at der pr. 1. juli 2015 blev indført en ny typeformular.