Hvad skal lejekontrakten indeholde?

Lejekontrakten er et vigtigt dokument, som sikrer dine og lejers rettigheder. Lejekontrakten beskriver jeres forpligtelser overfor hinanden.

En standard lejekontrakt indeholder:

  • Lejers og udlejers navn og adresse
  • Lejemålets adresse, størrelse, inventar, stand og brugsret
  • Oplysninger om lejeforholdet: overtagelsesdato, evt. ophørsdato, husleje, depositum, forudbetalt husleje, betalingsforhold og forbrugsudgifter
  • Regler for vedligehold, istandsættelse ved fraflytning, husdyr og husorden

Du kan finde en standard lejekontrakt her eller prøve vores 'Lav Lejekontrakt', hvor du kan indtaste, gemme og redigere dine lejekontrakter. Du finder 'Lav Lejekontrakt' knappen inde under hver enkelte bolig.

Bemærk, at der pr. 1. juli 2015 blev indført en ny typeformular.