Hvordan vurderes huslejen?

Som hovedregel bestemmer man huslejen ud fra lejemålets værdi, som er afgjort af beliggenhed, boligtype, størrelse, udstyr og stand.

Nogle gange afhænger huslejen af, om lejemålet er en del af et større lejlighedskompleks, og om lejemålet ligger i en kommune, hvor huslejen er reguleret. 

Udlejeren kan hæve huslejen, hvis den er for lav i forhold til lejemålets værdi, hvis udlejeren skal betale mere i skat eller afgifter, eller hvis han/hun laver forbedringer i lejemålet. Udlejeren skal dog altid give lejeren varsel om en eventuel huslejestigning.