Hvordan vurderes huslejen?

Huslejen bestemmes oftest ud fra lejemålets værdi, som er afgjort af beliggenhed, boligtype, udstyr og stand. 

Nogle gange afhænger huslejen af, om lejemålet er en del af et større lejlighedskompleks, og om lejemålet ligger i en kommune, hvor huslejen er reguleret. 

Udlejer har mulighed for at hæve huslejen, hvis den er for lav i forhold til lejemålets værdi, hvis udlejer skal betale mere i skat eller afgifter, eller hvis han/hun lever forbedringer i lejemålet. 

Udlejer skal dog altid give lejeren varsel om en eventuel huslejestigning.