Hvad er depositum og forudbetalt husleje?

Depositum er et beløb du betaler til udlejer, som sikrer, at han eller hun kan istandsætte lejemålet, når du flytter, og udbedre eventuelle, som du er kommet til at lave på lejemålet.

Du kan derfor ikke være sikker på at få dit depositum tilbage. Det afhænger af, hvad der er aftalt i lejekontrakten omkring vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning.

Ifølge lejeloven må beløbet du betaler i depositum højst udgøre 3 x husleje, ekskl. aconto.

Forudbetalt husleje er husleje der skal dække den sidste tid du bor i lejemålet, og som du betaler forud - når du flytter ind. Når du opsiger lejemålet, skal du ikke betale husleje i det antal måneder der svarer til det du har betalt i forudbetalt husleje. Hvis du f.eks. har betalt 3 måneders forudbetalt husleje, skal du ikke betale husleje de sidste 3 måneder du bor i lejemålet – og din opsigelsesvarsel til udlejer vil være tre måneder. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed for, at du ikke flytter fra den ene dag til den anden, uden at han kan nå at finde en anden lejer.

A/C forbrug er en vurdering af, hvor meget vand og varme til boligen koster. Vurderingen er baseret på forbruget hos de lejere, der tidligere har boet i lejemålet. Det er et omtrentligt beløb, og det kan variere afhængigt af dit forbrug. Det betyder, at I ved årsopgørelsen af det reelle forbrug måske skal have penge tilbage – eller måske skal betale ekstra.

Det er forskelligt, hvad udlejer regner med i A/C forbrug, men det omfatter oftest vand og varme. El er typisk ikke inkluderet. Det afregner lejeren selv direkte med el- selskabet.